Vítame vás na stránke našej farnosti!

Otvorili ste si stránku, ktorá vás privedie do nášho farského spoločenstva, ale aj ponúkne zvyky, tradície, kultúru, Slovákom žijúcim v okoli Toronta. Farnosť budujeme ako slovenské duchovné a kultúrne centrum. Naša farnosť je otvorená pre vás, aby ste v starostiach každodenného života mohli nájsť duchovný pokrm vo forme svätých omši, spovede, prijímaním aj iných sviatosti v jazyku, ktorý vás naučili vaši rodičia. Nech ohlasovanie Kristovej lásky nás spája a povzbudzuje, aby ste nielen otvárali túto stránku, ale aby sme spolu mohli aj osobnými stretnutiami pri Božom stole budovať silnú slovenskú komunitu.

vdp. Gregory Nowicki
farár