Program bohoslužieb

Program bohoslužieb

Sobota

17:00 hod. (anglická)

Nedeľa

  9:00 hod. (anglická)
11:00 hod. (slovenská)

Pondelok, Štvrtok

  9:00 hod. (anglická)

Utorok, Streda, Piatok

19:00 hod. (slovenská)


Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou

Prvý piatok od 19:30


Sviatosti

Spoveď

Pred a po každej sv. omši.

Krst

Podľa dohovoru.

Sviatosť manželstva

Podľa dohovoru, JEDEN rok pred zamýšlaným termínom sobáša.

Sviatosť pomazania
chorých

V surných prípadoch volajte kňaza kedykoľvek. Návštevy chorých doma hláste vo farskom úrade.